Search Results


Other (6)
How to Order :
  1. การเลือกสั่งซื้อสินค้า สามารถทำได้ 2 วิธีคือ คลิกที่เครื่องหมาย + ที่มุมขวาของรูปสินค้า หรือ คลิกที่รูปสินค้าแล้วเข้าไปสั่งซื้อดังรูปที่ 2 รูปที่ 1   2. การเพิ่มสินค้าลงตะกร้า สามารถทำตามวิธีในรูปที่ 2     รูปที่ 2   3. เมื่อคลิกที่ Items จะแสดงหน้าให้ดูรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อในตะกร้า   รูปที่ 3   4. เมื่อคลิกที่ปุ่ม View Cart จะแสดงหน้า Shopping Cart ให้ดูรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อในตะกร้า รูปที่ 4   5. เมื่อคลิกที่ปุ่ม  Checkout จะแสดงหน้า Checkout ให้ใส่รายละเอียดในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน หากไม่ต้องการจัดส่งสินค้าที่เดียวกับที่อยู่ในข้อมูล Billing Details ให้คลิกที่ "Ship to a different address?" และกรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ปุ่ม “PLACE ORDER” จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ การชำระเงินมี 2 รูปแบบ คือ แบบชำระเงินปลายทาง คือชำระเมื่อวันที่ได้รับสินค้า (ประมาณ 10 วันหลังจากสั่งซื้อสินค้า) แบบชำระโดย Paypal รูปที่ 5   6. เมื่อคลิกเลือก Cash on Delivery (ชำระเงินวันที่รับสินค้า) แล้วคลิกที่ปุ่ม Place order จะแสดงหน้า Checkout เป็นหน้าที่บอกว่าการสั่งซื้อของท่านเรียบร้อยแล้ว และแสดงรายละเอียดต่างๆ ของการสั่งซื้อ เช่น เลขที่การสั่งซื้อ รายการสินค้า ราคา และที่อยู่ในการจัดส่ง 7. หากคลิกเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน Paypal ทำขั้นตอนของ Paypal ให้ครบถ้วน จนกว่าท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินซึ่งถือว่าการจ่ายเงินสมบูรณ์     8. สามารถดูประวัติและเช็คสถานะการสั่งซื้อได้ที่ หน้า PROFILE