Payment Method

ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินได้ดังนี้ :

1. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
 

2. ชำระผ่านระบบ 

  • เลือกชำระผ่านบัญชี Paypal
  • เลือกชำระผ่านบัตรเครดิต

 
3. ชำระเงินปลายทาง
ท่านสามารถชำระเงินในวันรับสินค้า ภายใน 10 วัน นับจากวันที่สั่งซื้อสินค้า

 

*เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อ
*และเมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน
และทางเราจะจัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งซื้อ โดยระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ชำระเงิน