How to Order

 

1. การเลือกสั่งซื้อสินค้า สามารถทำได้ 2 วิธีคือ คลิกที่เครื่องหมาย + ที่มุมขวาของรูปสินค้า หรือ คลิกที่รูปสินค้าแล้วเข้าไปสั่งซื้อดังรูปที่ 2

howtoorder_gambac-1

รูปที่ 1

 

2. การเพิ่มสินค้าลงตะกร้า สามารถทำตามวิธีในรูปที่ 2

 

howtoorder_gambac-2

 

รูปที่ 2

 

3. เมื่อคลิกที่ Items จะแสดงหน้าให้ดูรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อในตะกร้า

 

howtoorder_gambac-3

รูปที่ 3

 

4. เมื่อคลิกที่ปุ่ม View Cart จะแสดงหน้า Shopping Cart ให้ดูรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อในตะกร้า
howtoorder_gambac-4

รูปที่ 4

 

5. เมื่อคลิกที่ปุ่ม  Checkout จะแสดงหน้า Checkout ให้ใส่รายละเอียดในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน หากไม่ต้องการจัดส่งสินค้าที่เดียวกับที่อยู่ในข้อมูล Billing Details ให้คลิกที่ “Ship to a different address?” และกรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ปุ่ม “PLACE ORDER” จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ

การชำระเงินมี 2 รูปแบบ คือ

  • แบบชำระเงินปลายทาง คือชำระเมื่อวันที่ได้รับสินค้า (ประมาณ 10 วันหลังจากสั่งซื้อสินค้า)
  • แบบชำระโดย Paypal

howtoorder_gambac-5

รูปที่ 5

 

6. เมื่อคลิกเลือก Cash on Delivery (ชำระเงินวันที่รับสินค้า) แล้วคลิกที่ปุ่ม Place order จะแสดงหน้า Checkout เป็นหน้าที่บอกว่าการสั่งซื้อของท่านเรียบร้อยแล้ว และแสดงรายละเอียดต่างๆ ของการสั่งซื้อ เช่น เลขที่การสั่งซื้อ รายการสินค้า ราคา และที่อยู่ในการจัดส่ง

cashondelivery

7. หากคลิกเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน Paypal ทำขั้นตอนของ Paypal ให้ครบถ้วน จนกว่าท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินซึ่งถือว่าการจ่ายเงินสมบูรณ์

paypal

 

 

8. สามารถดูประวัติและเช็คสถานะการสั่งซื้อได้ที่ หน้า PROFILE

status