Search Results

Blog (7)
ในห้องทดลอง เราวิเคราะห์จุลินทรีย์ชนิดดี และชนิดไม่ดีในอุจจาระ ก็จะทราบว่าลำไส้มีสภาพอย่างไร

ในห้องทดลอง เราวิเคราะห์จุลินทรีย์ชนิดดี และชนิดไม่ดีในอุจจาระ ก็จะทราบว่าลำไส้มีสภาพอย่างไร แต่คนทั่วไปไม่สามารถวิเคราะห์ได้ จึงใช้ตารางการประเมินที่เราออกแบบไว้เพื่อประเมินอายุลำไส้ของตนเองแทนได้ ตารางดังกล่าวนี้ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม 23 ข้อ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทางมองไรเคน (RIKEN Brain Science Institute) ของ ดร.โยะชิมิ เบนโนะหัวข้อในตารางประเมินอายุลำไส้แบ่งออกเป็น พฤติกรรมการดื่มกิน การขับถ่าย และสภาพความเป็นอยู่ รวมแล้ว 3 หัวข้อใหญ่ รวม 9 ข้อ เพียงคุณตอบแบบสอบถามก็จะรู้อายุลำไส้ของคุณได้ในทันที ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ หลายหมื่นคนล้วนบอกว่าสามารถประเมินอายุลำไส้ได้อย่างแม่นยำ ผมขอชี้แจงถึงทัศนคติที่สำคัญมากประการหนึ่ง คือ “สุขภาพของลำไส้นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และกลับกลายได้ทุกเมื่อ” ใช้เวลาเพียง 3 วัน จุลินทรีย์ในลำไส้ของคุณจะจัดตั้งกองทัพขึ้นมาใหม่ได้ เตรียมพร้อมที่จะสู้รบเพื่อคุณ เพียง 3 สัปดาห์ สุขภาพลำไส้คุณจะฟื้นฟูความแข็งแรงในระดับที่ทำให้คุณร้องไชโยด้วยความประหลาดใจได้เลยทีเดียว

READ MORE

Other (6)
How to Order :
  1. การเลือกสั่งซื้อสินค้า สามารถทำได้ 2 วิธีคือ คลิกที่เครื่องหมาย + ที่มุมขวาของรูปสินค้า หรือ คลิกที่รูปสินค้าแล้วเข้าไปสั่งซื้อดังรูปที่ 2 รูปที่ 1   2. การเพิ่มสินค้าลงตะกร้า สามารถทำตามวิธีในรูปที่ 2     รูปที่ 2   3. เมื่อคลิกที่ Items จะแสดงหน้าให้ดูรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อในตะกร้า   รูปที่ 3   4. เมื่อคลิกที่ปุ่ม View Cart จะแสดงหน้า Shopping Cart ให้ดูรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อในตะกร้า รูปที่ 4   5. เมื่อคลิกที่ปุ่ม  Checkout จะแสดงหน้า Checkout ให้ใส่รายละเอียดในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน หากไม่ต้องการจัดส่งสินค้าที่เดียวกับที่อยู่ในข้อมูล Billing Details ให้คลิกที่ "Ship to a different address?" และกรอกที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วคลิกที่ปุ่ม “PLACE ORDER” จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ การชำระเงินมี 2 รูปแบบ คือ แบบชำระเงินปลายทาง คือชำระเมื่อวันที่ได้รับสินค้า (ประมาณ 10 วันหลังจากสั่งซื้อสินค้า) แบบชำระโดย Paypal รูปที่ 5   6. เมื่อคลิกเลือก Cash on Delivery (ชำระเงินวันที่รับสินค้า) แล้วคลิกที่ปุ่ม Place order จะแสดงหน้า Checkout เป็นหน้าที่บอกว่าการสั่งซื้อของท่านเรียบร้อยแล้ว และแสดงรายละเอียดต่างๆ ของการสั่งซื้อ เช่น เลขที่การสั่งซื้อ รายการสินค้า ราคา และที่อยู่ในการจัดส่ง 7. หากคลิกเลือกวิธีการชำระเงินผ่าน Paypal ทำขั้นตอนของ Paypal ให้ครบถ้วน จนกว่าท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงินซึ่งถือว่าการจ่ายเงินสมบูรณ์     8. สามารถดูประวัติและเช็คสถานะการสั่งซื้อได้ที่ หน้า PROFILE